Jesteś tutaj

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę-luty 2024 r. - 2

Burmistrz Miasta Augustowa
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 22.02.2024 r. do 14.03.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:
− grunt o pow. 54,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez.1320/3, położoną przy ul. Wrzosowej,
− grunt o pow. 41,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1320/4, położoną przy ul. Wrzosowej,
− grunt o pow. 42,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 5295/9, położonej przy ul. Malinowej,
− grunt o pow. 253,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4108/15, położonej przy ul. Wspólnej,
− grunt o pow. 65,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1275/12, położonej przy ul. Wiśniowej,
− grunt o pow. 130,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 839/3, położoną przy ul. Legionów,
− grunt o pow. 140,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1390/4, położoną przy ul. Wiśniowej,
− grunt o pow. 101,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1275/1, położoną przy ul. Wiśniowej,
− grunt o pow. 130,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2842/6, położonej przy ul. Nadbrzeżnej,
− grunt o pow. 100,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4560/22, położonej przy ul. Bluszczowej,
− grunt o pow. 116,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/28, położoną przy ul. Raginisa,
− grunt o pow. 50,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/33, położoną przy ul. Raginisa,
− grunt o pow. 100,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2435/1, położonej przy ul. Łaziennej,
− grunt o pow. 65,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną nr geodez. 3534/1, położoną przy ul. Wojska Polskiego,
− grunt o pow. 86,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną nr geodez. 3533/1, położoną przy ul. Wojska Polskiego,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 12,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 11,25 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 10,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 15,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 18,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 24,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 18,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej
− grunt o pow. 18,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej
− grunt o pow. 40,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 14,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1/57, położonej przy ul. Marii Konopnickiej,
− grunt o pow. 46,00 m kw stanowiący działkę oznaczoną nr geodez. 3423/2, położoną przy ul. Mostowej,
− grunt o pow. 200,00 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 261, położonej przy ul. Rajgrodzkiej

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa