Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - luty 2024 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 02.02.2024 r. do 23.02.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1) na okres od 15.04.2024 r. do 15.09.2024 r.:

- grunt  o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3, położonej przy Rynku Zygmunta Augusta;

- grunt  o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3, położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa