Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - luty 2022 - 2

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1) na okres od 16.06.2022 r. do 04.09.2022 r.:
- grunt  o pow. 12 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez.  3196/3, położonej przy Rynku Zygmunta Augusta;

2) na okres od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.:
- grunt  o pow. 10 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez.  3196/3, położonej przy Rynku Zygmunta Augusta;

3) na okres od 16.06.2022 r. do 31.08.2022 r.:
- grunt  o pow. 12 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez.  3256, położonej przy Rynku Zygmunta Augusta;

4) na okres od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.:
- grunt  o pow. 8 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez.  3256, położonej przy Rynku Zygmunta Augusta;

5) na okres od 01.05.2022 r. do 30.09.2022 r.:
- grunt  o pow. 10 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez.  3196/3, położonej przy Rynku Zygmunta Augusta;

6) na okres od 16.06.2022 r. do 28.08.2022 r.:
- grunt  o pow. 8 m kw stanowiący część działki oznaczonej  Nr geodez.  3196/3 i Nr geodez. 3256 , położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.                                                                                                                       

Burmistrz Miasta Augustowa