Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - listopad 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 09.11.2023 r. do 30.11.2023 r. wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 133/3 o pow. 2185 m kw, położona w Augustowie, obręb 1;

- działka oznaczona Nr geodez. 133/6 o pow. 685 m kw, położona w Augustowie, obręb 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, pokój Nr 304, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa