Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - lipiec 2022 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 01.07.2022 r. do 22.07.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

 

- grunt o pow. 331,50 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3185, położonej przy ul. Kopernika;

- grunt o pow. 753 m kw stanowiący działkę oznaczoną nr geodez. 329/2, położoną przy ul. Armii Krajowej;

- grunt o pow. 35 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3674/7, położonej przy ul. Śródmieście.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa