Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - kwiecień 2024 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 08.04.2024 r. do 29.04.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  1. na okres od 01.05.2024 r. do 30.09.2024 r. grunt o pow. 10 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3196/3, Rynek Zygmunta Augusta.
  2. na okres od 30.05.2024 r. do 31.08.2024 r. grunt o pow. 10 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3196/3, Rynek Zygmunta Augusta.
  3. na okres od 30.05.2024 r. do 31.08.2024 r. grunt o pow. 10 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3196/3, Rynek Zygmunta Augusta.
  4. na okres od 29.06.2024 r. do 31.08.2024 r. grunt o pow. 12 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3256, Rynek Zygmunta Augusta.
  5. na okres od 29.06.2024 r. do 31.08.2024 r. grunt o pow. 8 m2 stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3256, Rynek Zygmunta Augusta.
  6. na okres od 22.06.2024 r. do 31.08.2024 r. grunt o pow. 8 m2 stanowiący części działek oznaczonych nr geodez. 3196/3 i 3256, Rynek Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa