Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - kwiecień 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 03.04.2023 r. do 24.04.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt  o pow. 128 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/22, położoną przy ul. Łaziennej,

- grunt o pow. 60 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 405/1, położonej przy ul. Waryńskiego,

- grunt o pow. 140 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 405/1, położonej przy ul. Waryńskiego,

-  grunt o pow. 65 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 405/1, położonej przy ul. Waryńskiego,

- grunt o pow. 296 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/17, położoną przy ul. Łaziennej,

- grunt o pow. 50 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 405/1, położonej przy ul. Waryńskiego,

- grunt o pow. 20 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3619/2, położonej przy ul. 3 Maja,

- grunt o pow. 1200 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2928, położonej przy ul. Nadrzecznej,

- grunt  o pow. 37 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/30, położoną przy ul. W. Raginisa,

- grunt  o pow. 84 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1247, położoną przy ul. Jabłoniowej,

- grunt  o pow. 31 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 1367/12, położoną przy ul. Agrestowej,

- grunt o pow. 130 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2842/6, położonej przy ul. Nadbrzeżnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ogloszenie.pdf63.27 KB
PDF icon zarzadzenie_nr_104.2023_z_dn._29.03.2023.pdf410.21 KB