Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - kwiecień 2020

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 22.04.020 r. do 13.05.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

1) grunt o pow. 187  m kw  stanowiący działkę oznaczoną Nr  geodez. 690/1 położoną   przy  ul. Straży Leśnej,

2) grunt o pow. 296 m kw stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/17 położoną   przy ul. Łaziennej,

3) grunt o pow. 84  kw stanowiący  działkę oznaczoną Nr geodez. 1247 położoną  przy ul. Jabłoniowej,

4) grunt o pow. 1200 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2928 położonej w Augustowie przy ul. Nadrzecznej,

5) grunt o pow. 50 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3732/24 położonej przy ul. Mjr H. Sucharskiego,

6) grunt o pow. 120 m kw  stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2200/4 położonej  przy ul. Woj. Polskiego,

7)  grunt o pow. 180 m kw  stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4560/11 położonej  przy ul. Bluszczowej,

8) grunt o pow. 140  m kw  stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4560/22 położonej przy ul. Bluszczowej.

9)grunt o pow. 20 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3619/2 położonej  przy ul. 3 Maja.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa               

PLIKI