Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - marzec 2022

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 11.03.2022 r. do 01.04.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- część nieruchomości o pow. 20 m kw stanowiącej część działki oznaczonej Nr geodez.4005/31 położonej przy ul. Turystycznej,

- udział do 3/5 w nieruchomości oznaczonej Nr geodez. 3803/3 o pow. 867 m kw oraz udział do 3/5 w nieruchomości oznaczonej Nr geodez. 3798/37 o pow. 271 m kw położonej przy ul. Brzostowskiego,

2) do oddania w użyczenie na okres od 30.04.2022 r. do 30.09.2022 r. grunt o pow. 450 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3197 położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.             

Burmistrz Miasta Augustowa