Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie - kwiecień 2021 r.

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 06.04.2021 r. do 27.04.2021 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

  1. do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 1016/14 o pow. 898 m kw położona przy ul. Śliwkowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1016/15 o pow. 870 m kw położona przy ul. Wiśniowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1016/17 o pow. 1437 m kw położona przy ul. Rajgrodzkiej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1016/18 o pow. 156 m kw położona przy ul. Rajgrodzkiej.

2) do oddania w użyczenie na okres od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r.:

- grunt o pow. 450 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3197 położonej przy Rynku Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz Miasta Augustowa