Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży - styczeń 2023 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 05.01.2023 r. do 26.01.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych:

  1. do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Robotniczej 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 4 położony przy ul. Robotniczej 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

  1. do oddania w dzierżawę na okres 10 lat:

- grunt  o pow. 37 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1/32 położonej przy Alei Ofiar Obławy Augustowskiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa