Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży - sierpień 2022 r.

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 23.08.2022 r. do 13.09.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych:

1) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt o pow. 172 m kw stanowiący działkę oznaczoną nr geodez. 657/9, położoną przy ul. Myśliwskiej,

- grunt o pow. 60 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 1275/12, położonej przy ul. Wiśniowej,

- grunt o pow. 171 m kw stanowiący działkę oznaczoną nr geodez. 3091/29, położoną przy ul. Raginisa;

- grunt o pow. 5 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 3961/7, położonej przy ul. Wypusty,

- grunt o pow. 13 m kw stanowiący część działki oznaczonej nr geodez. 4005/32, położonej przy ul. Turystycznej;

2) do sprzedaży:

- nieruchomość położona przy ul. Jarzębinowej o łącznej pow. 145 m kw oznaczona numerami geodezyjnymi: 3695/37 o pow. 63 m kw oraz 3695/43 o pow. 82 m kw;

- lokal mieszkalny nr 11 położony przy ul. Śródmieście 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 7 położony przy ul. Przemysłowej 1B wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa