Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży - październik 2022 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 11.10.2022 r. do 01.11.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych:

1) do sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 26 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

2) do oddania w dzierżawę na okres 10 lat:

- grunt  o pow. 30 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3397/4 położonej przy ul. Młyńskiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.        

 

Burmistrz Miasta Augustowa