Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży - grudzień 2022 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 02.12.2022 r. do 23.12.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do:

1) sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 30 położony przy ul. Obrońców Westerplatte 1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

 

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt  o pow. 77 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 928/4, położonej przy ul. Robotniczej;

- grunt  o pow. 82 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 300, położoną przy ul. Wypoczynkowej;

- grunt  o pow. 160 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 5077/7, położoną przy ul. Sajenek;

- grunt  o pow. 40 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2732/1, położonej przy ul. M. Dąbrowskiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa