Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - grudzień 2021

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 22.12.2021 r. do 13.01.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres od 20.04.2022 r. do 30.09.2022 r.:

- grunt o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3 położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta,

- grunt o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3196/3 położonej w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, 304 , tel. 87 643 42 23, 87 643 80 60, 532 401 967.

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI