Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - czerwiec 2020 r.

Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 10.06.2020 r. do 01.07.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonej w Augustowie, przeznaczonej do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona Nr geodez. 849 o pow. 0,6909 ha, położona przy ul. Śródmieście 29.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

Burmistrz  Miasta  Augustowa