Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę na okres 3 lat - październik 2019

                                               Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 23.10.2019 r. do 13.11.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do:

  1. sprzedaży:
    - lokal mieszkalny Nr 33 położony przy ul. Przemysłowej 1A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
     
  2. oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

     - grunt o pow. 171 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 3091/29  położoną przy ul. W. Raginisa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.