Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych do sprzedaży - lokale maj 2019

                                               Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 30.05.2019 r. do 20.06.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 9 położony przy ul. Śródmieście 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny Nr 10 położony przy ul. Śródmieście 3 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 42 położony przy ul. Przemysłowej 1A wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny Nr 10 położony przy ul. Przemysłowej 1B wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 3 położony przy ul. Turystycznej 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny Nr 1 położony przy ul. 29 Listopada 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny Nr 15 położony przy ul. 29 Listopada 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.