Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży - listopad 2 2019

                                               Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 02.12.2019 r. do 23.12.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

- lokal mieszkalny Nr 5 położony przy ul. Śródmieście 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,
- lokal mieszkalny Nr 38 położony przy ul. Śródmieście 2 wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu.

     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.