Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

29/05/2023
Cóż to był za weekend! Obchody Dni Augustowa obfitowały w koncerty, konkursy i zabawy. Razem świętowaliśmy urodziny naszego miasta bawiąc się przy utworach wybranej przez mieszkańców gwiazdy czyli grupy Happysad, ale także przy muzyce wykonawców takich jak Andrzej Rybiński, Lordofon i zespół Dorośli. Dni Augustowa dostarczyły nam wielu atrakcji i wspaniałych emocji.  
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
29/05/2023
Warsztaty regionalne dla przedsiębiorców i samorządów dotyczące pozyskania funduszy unijnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na warsztat regionalny dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, który odbędzie się 28 czerwca w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 71 w Białymstoku od godz. 11.00.  
Spotkanie informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców dotyczące własności intelektualnej
29/05/2023
Spotkanie informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców dotyczące własności intelektualnej Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach  wraz z Urzędem Patentowym RP zapraszają wszystkich przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz naukowców na spotkanie pn. „Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, czyli jak chronić swoje pomysły?”.  
29/05/2023
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, że 21 czerwca 2023 r . w ponad 20 państwach Unii Europejskiej organizowany będzie V Eupejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów.  
26/05/2023
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 16.05.2023 r. z  Wodociągu Augustów, stwierdza, że: woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi.  
24/05/2023
Przed nami obchody Dni Augustowa 2023. Świętujemy urodziny miasta koncertami, atrakcjami dla dzieci, pokazami i wieloma innymi wydarzeniami. Razem będziemy bawić się przy utworach wybranej przez augustowian gwiazdy wieczoru czyli grupy Happysad, a także przy muzyce wykonawców takich jak Andrzej Rybiński, Lordofon i zespół Dorośli. Świętowanie zaczynamy już w najbliższy piątek.