Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

08/05/2024
Masz sugestie, uwagi odnośnie kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2025 – 2035 w przewozach autobusowych i kolejowych na terenie Województwa Podlaskiego? Zgłoś je do Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Twoja opinia i uwagi są ważne – możesz je przekazywać do 27 maja 2024.
06/05/2024
W maju 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: Badanie budżetów gospodarstw domowych Badanie aktywności ekonomicznej ludności Kondycja gospodarstw domowych (6-15.05) Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (do 29.05) Europejskie badanie warunków życia ludności  
02/05/2024
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 02.05.2024 r. do 23.05.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie.  
30/04/2024
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że pierwsza sesji nowo wybranej rady gminy odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35.  
30/04/2024
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie realizowanego przez inwestora Augustowskie TBS "Kodrem" Sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Augustów.