Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

31/08/2023
Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2023 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła odwołania od projektów list i sporządziła roczne listy osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego, socjalnego i o zamianę na lata 2023/2024. Listy roczne są udostępnione wnioskodawcom w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój nr 301 (nr tel. 87 643 86 22) oraz w Augustowskim TBS „Kodrem” Sp. z o.o. ul. Komunalna 2 (nr tel. 87 643 28 31).
31/08/2023
W lipcu doszło do pożaru budynku wielorodzinnego, w którym wynajmowane było 8 mieszkań. Nadzór budowlany zakazał ich użytkowania. Zarządzająca budynkiem spółka Kodrem zleciła ekspertyzę, aby oszacować koszt odbudowy. Uprawnieni specjaliści wycenili inwestycję na blisko 2 miliony złotych. Tymczasem już 5 z 8 najemców zdecydowało się na wynajem innych mieszkań komunalnych. Pozostałych 3 najemców również otrzymało propozycję mieszkań.
31/08/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65. 
31/08/2023
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów w planowanym terminie od 18 do 20 września 2023 r.  
30/08/2023
Uprzejmie informujemy, że Gmina Miasto Augustów w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie
29/08/2023
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej odbędzie się