Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

01/12/2023
Informuję wszystkich mieszkańców, że 4 grudnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Społeczno – Oświatowej, Komisji Rozwoju, Komisji Uzdrowiskowej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.
30/11/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie realizowanego przez inwestora Augustowskie TBS "Kodrem" Sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Augustów.
30/11/2023
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:” Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej” na który Gmina Miasto Augustów pozyskała dofinansowanie (wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/4277/PolskiLad) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.  
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Augustów w 2024 r. w zakresie: ochrony zwierząt.
30/11/2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Augustów w 2024 r. w zakresie ochrony zwierząt pn. Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Augustów.
29/11/2023
Podczas serdecznego spotkania świętowaliśmy dwie dekady istnienia Augustowsk
29/11/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej uprawnionymi podmiotami, na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Augustowa w 2024 roku.