Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę - czerwiec 2019

                                                                                            Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 13.06.2019 r. do 04.07.2019 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl,
wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- działka oznaczona Nr geodez. 2830/2 o pow. 1261 m kw położona przy ul. Nowomiejskiej,

- grunt o pow. 144 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3948/15 położonej przy ul. Bluszczowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 1290 o pow. 126 m kw położona przy ul. Wiśniowej,

- grunt o pow. 35 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3674/7 położonej przy ul. Śródmieście,

- grunt o pow. 5 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3961/7 położonej
przy ul. Wypusty,

- grunt o pow. 13 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 4005/32 położonej przy ul. Turystycznej,

- grunt o pow. 60 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1275/7 położonej przy ul. Wiśniowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 657/9 o pow. 172 m kw położona przy ul. Myśliwskiej,

- grunt o pow. 150 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1275/7 położonej przy ul. Wiśniowej,

- grunt o pow. 50 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2435/1 położonej przy ul. Łaziennej,

- grunt o pow. 25 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 500 położonej
przy ul. Ludowej,

- grunt o pow. 112 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3419/2 położonej przy ul. Rybackiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.