Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do do oddania w dzierżawę - grudzień 2019

                                               Burmistrz  Miasta  Augustowa

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) z póżn. zm. podaje do publicznej wiadomości,  iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 17.12.2019 r. do 07.01.2020 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

-  działka oznaczona Nr geodez. 5077/7  o pow. 160 m  kw  położona  przy ul. Sajenek,

- działka oznaczona Nr geodez. 300 o pow. 82 m kw położona przy ul. Wypoczynkowej,

- działka oznaczona Nr geodez. 3091/22 o pow. 128 m kw położona  przy ul. Łaziennej,

- grunt o powierzchni 40 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 2732/1 położonej  przy ul. M. Dąbrowskiej

- grunt o powierzchni  375 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 405/1 położonej  przy ul. Waryńskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.