Jesteś tutaj

Wybory do Rad Osiedli w Augustowie

We wrześniu 2015 r. Rada Miejska w Augustowie przyjęła uchwały ustanawiające w Augustowie osiedla: Uzdrowisko, Wschód i Zachód. W związku z podziałem miasta na osiedla wybrane zostaną ich władze - Rady Osiedli. Pełnić będą funkcję opiniującą  i konsultacyjną dla Rady Miejskiej w Augustowie, a szczegółowy zakres ich działania zostanie określony statutem, przygotowanym przez nowo wybrane Rady. Rady Osiedli będą też służyć mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy mieszkańcami osiedla a władzami miasta.
 
Wybory do Rad Osiedli odbędą się w Augustowie w terminach: 
  1. Osiedle Wschód – 2 lipca 2016 r. (sobota) , godz. 12.00 (I termin), godz. 12.30 (II termin) – Szkoła Podstawowa nr 6  im. Armii Krajowej w Augustowie, ul. Tartaczna 21, Augustów
  2. Osiedle Zachód – 3 lipca 2016 r. (niedziela), godz. 12.00 (I termin), godz. 12.30 (II termin) – Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, ul. Mickiewicza 1, Augustów
  3. Osiedle Uzdrowisko – 9 lipca 2016 r. (sobota) , godz. 12.00 (I termin), godz. 12.30 (II termin) – Zespół Szkół Samorządowych w Augustowie im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, ul. Mickiewicza 1, Augustów
W wyborach do Rad Osiedli mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie osiedla i posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej, tj. obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej posiadający 18 lat oraz stale zamieszkujący na obszarze Augustowa. Prawo do kandydowania przysługuje wszystkim osobom posiadającym czynne prawo wyborcze. Wybory są powszechne, bezpośrednie i tajne, a głosować można tylko osobiście. Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć co najmniej 200 mieszkańców osiedla z czynnym prawem wyborczym.
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców osiedli do zgłaszania swoich kandydatur do Rad Osiedli. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić i podpisać wniosek oraz zgromadzić poparcie 25 mieszkańców zamieszkałych na terenie osiedla, posiadających prawo wybierania. Mieszkaniec osiedla może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
 
Kandydatury z listami poparcia należy składać w pokoju nr 23 Urzędu Miejskiego w Augustowie (ul. 3 Maja 60) w terminach:
  • do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 15.30 – zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla Wschód,
  • do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 15.30 – zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla Zachód,
  • do dnia 4 lipca 2016 r. do godz. 15.30 – zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla Uzdrowisko.
 
Wniosek do zgłoszenia kandydatury oraz szablon listy poparcia są dostępne są do pobrania poniżej.
 

LINKI