Jesteś tutaj

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 1 grudnia 2021 r. (środa)  o godz. 15.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu; Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej w Augustowie projektu budżetu miasta na 2022 rok.
  4. Zaopiniowanie przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej w Augustowie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.
  7. Wypracowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

                                                                                   Z poważaniem

 

                                                Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

                                                                     (-) Emilian Jasyen Al-Khameri

                                                                     (-) Jolanta Oneta Roszkowska

                                                                     (-) Mirosław Zawadzki

                                                                     (-) Dariusz Ostapowicz

                                                                     (-) Sylwia Bielawska