Jesteś tutaj

Uwaga przenumerowywanie punktów adresowych przy ul. Rajgrodzkiej

W najbliższych miesiącach Gmina Miasto Augustów będzie prowadziła prace związane ze zmianą numerów porządkowych budynków zlokalizowanych przy ul. Rajgrodzkiej. W pierwszej kolejności będą zmieniane numery porządkowe budynków zlokalizowanych przy ulicach powstałych w pobliżu ul. Rajgrodzkiej,  jednak wyłącznie  tych budynków, które posiadają numery z ul. Rajgrodzkiej.

Dotychczasowa numeracja ulicy jest niespójna i wymaga uporządkowania.

Każdy z właścicieli, którego będzie dotyczyła zmiana otrzyma pisemne zawiadomienie o dokonanych zmianach.