Jesteś tutaj

URZĘDOWE

11/05/2018
Przypominamy, że we wtorek 15 maja 2018r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za II ratę 2018r.
10/05/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych do sprzedaży.
23/04/2018
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. 3 Maja, który odbędzie się w dniu 27.06.2018 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60.
20/04/2018
Obwieszczenie Burmistrza Augustowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów”.
12/04/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży oraz do wniesienia aportu do spółki.