Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

13/01/2016
Powołana została komisja konkursowa opiniująca oferty na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
11/01/2016
W ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.
11/01/2016
Ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
11/01/2016
W związku z powtarzającymi się błędami formalnymi pojawiającymi się we wnioskach prosimy o większą uważność przy wypełnianiu ofert konkursowych.
08/01/2016
Informujemy o przebiegu posiedzenia komisji opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
05/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.