Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
05/01/2018
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
05/01/2018
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 923/18  z dnia 5 stycznia 2018 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2018 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
05/01/2018
Ruszyła już 14. edycja prestiżowego konkursu Podlaskiej Marki. Producenci i konsumenci mogą zgłaszać propozycje produktów, inicjatyw czy wydarzeń do 22 stycznia br.
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty z dnia 4 stycznia 2018 roku
04/01/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodziców i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.  
04/01/2018
W niedzielę, 14 stycznia w Augustowie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał WOŚP odbywa się pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Pieniądze zebrane w trakcie zbiórki przeznaczone zostaną na wsparcie podstawowych oddziałów neonatologicznych.
Złote gody mieszkańców Augustowa
04/01/2018
W czwartek, 4 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszego miasta, którzy przeżyli w związku małżeńskim minimum 50 lat.