Jesteś tutaj

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia on-line!

Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line w ramach grantu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Działanie skierowane jest do 267 mieszkańców Augustowa w wieku powyżej 25 roku życia. Szkolenia odbywać się będą w formie on-line w grupach 12 osobowych.

Jeden moduł szkoleniowy trwa 12 godzin.

Trzy spotkania po 4 godz. (lub dwa spotkania po 6 godzin).

Uczestnik projektu wybiera temat szkolenia- modułu zgodny ze swoimi zainteresowaniami.

Tematy szkoleń (modułów) do wyboru:

  • Rodzic w Internecie,
  • Kultura w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Tworzę własną stronę internetową (blog),
  • Mój biznes w sieci.

Uczestnik szkolenia przystępujący do szkoleń online musi posiadać adres e-mail celem logowania się do platformy, jak również nr telefonu, pozwalający Instruktorowi na szybki kontakt.

Aktualnie dostępne są następujące terminy szkoleń:

Moduł Rodzic w Internecie- grupa I

8 czerwca godz. 9.00-13.00

10 czerwca godz. 9.00-13.00

15 czerwca godz. 9.00-13.00

 

Moduł Rodzic w Internecie- grupa II

8 czerwca godz. 16.00-20.00

10 czerwca godz. 16.00-20.00

15 czerwca godz. 16.00-20.00

 

Moduł Kultura w sieci- grupa I

9 czerwca godz. 9.00-13.00

11 czerwca godz. 9.00-13.00

16 czerwca godz. 9.00-13.00

 

Moduł Kultura w sieci- grupa II

9 czerwca godz. 16.00-20.00

11 czerwca godz. 16.00-20.00

16 czerwca godz. 16.00-20.00

 

Moduł Działam w sieciach społecznościowych- Grupa I

12 czerwca godz. 9.00-13.00

17 czerwca godz. 9.00-13.00

19 czerwca godz. 9.00-13.00

 

Moduł Działam w sieciach społecznościowych- Grupa I

12 czerwca godz. 16.00-20.00

17 czerwca godz. 16.00-20.00

19 czerwca godz. 16.00-20.00

 

Zapisy na szkolenia:

Referat Funduszy Zewnętrznych

tel. 87 643 80 61

tel. 532 364 013

 

Przyjmujemy zapisy również na inne moduły. Kolejne terminy szkoleń będą ustalane z zainteresowanymi uczestnikami.

 

Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa” finansowany jest w formie mikrograntu w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.