Jesteś tutaj

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Protokół z dnia 18 stycznia 2016 roku z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

LINKI