Jesteś tutaj

Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasu Gminy Miasta Augustów

Wyłożenie do publicznego wglądu „Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasu Gminy Miasta Augustów”

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie informuje, że w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 7 w terminie od 01 do 21 lipca 2016 roku zostanie wyłożona do publicznego wglądu „Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonego planu urządzenia lasu Gminy Miasta Augustów”.

PLIKI