Jesteś tutaj

Posprzątaj po swoim psie

Posprzątaj po swoim psie

Cieszy fakt, że świadomość mieszkańców, jeżeli chodzi o utrzymanie czystości i porządku, jest na bardzo wysokim poziomie. Pora na kolejny etap, czyli zadbanie o czystość po naszych pupilach.

W dniu 23 czerwca 2016 r. zamontowano kosz typu PLUTO na ul. Mickiewicza (naprzeciwko baru i restauracji Capuccino). Kolejne dwa będą montowane na ul. Hożej (przy Bibliotece Miejskiej) i przy Basenie.

Decyzją nr 104/2016 Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Suwałkach pozwolił Gminie Miasto Augustów na montaż dwóch koszy typu PLUTO na psie odchody na dz. nr ewid. 3571/8 przy ul. Hożej oraz na dz. nr 3816 przy ul. Ramotowskiego w Augustowie. Termin ważności pozwolenia, czyli czas na zamontowanie koszy - do 30 lipca 2016 r. Przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem należy zawiadomić o faktycznym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Konserwatora Zabytków. Jednocześnie umorzono postępowanie na montaż kosza typu PLUTO na psie odchody na dz. nr ewid. 3541/41 przy ul. Mickiewicza w Augustowie. W decyzji Konserwator stwierdza, iż inwestycja ta nie wpłynie negatywnie na zabytek, jakim jest układ urbanistyczny Augustowa oraz Kanał Augustowski, służyć ma utrzymaniu czystości na okolicznych terenach. Niniejsza decyzja uprawomocni się . Służy od niej odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należy złożyć za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałkach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Dorota Kapla

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie