Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 z możliwością udziału z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalnie).

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Augustowie.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany granic i obszaru jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach "Osiedle Uzdrowisko" oraz "Osiedle Wschód".

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Rady Miejskiej w Augustowie /-/

Dariusz Ostapowicz