Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 14.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. Porządkiem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Komisji.
  4. Status Uzdrowiska Augustów: stan obecny i perspektywy rozwoju.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.                                                                         

 

Z poważaniem

                                                                                   Przewodniczący

                 Komisji Uzdrowiskowej

            Rady Miejskiej w Augustowie

 

                                                                                 Dariusz Ostapowicz