Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

     Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Prezentacja koncepcji modernizacji budynku MOPS opracowanych we współpracy z Politechniką Białostocką oraz Fundacją SocLab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

                                                                      Z poważaniem

 

Wiceprzewodnicząca

   Komisji Społeczno-Oświatowej

     Rady Miejskiej w Augustowie

                           /-/

                                                                                             Magdalena Śleszyńska