Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Rozwoju oraz Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju; do spraw Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 z możliwością udziału z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzeń Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części ulicy Transportowej.

4. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022.

5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzeń Komisji.

 

 

Z poważaniem

 

 Przewodniczący

Komisji Rozwoju

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/

Dariusz Ostapowicz

 

 

Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu

Rady Miejskiej Augustowie

/-/

Emilian Jasyen Al-Khameri