Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: do spraw Budżetu; Rozwoju; Społeczno-Oświatowej.

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: do spraw Budżetu; Rozwoju; Społeczno-Oświatowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzeń Komisji.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych, kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, obowiązkowej kaucji w ramach zawieranych przez Gminę Miasto Augustów z inwestorem umów o finansowym jej udziale w budowie.

5. Zaopiniowanie przez Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

6. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat.

7. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.

8. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022.

9. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.

10. Sprawy różne.

11.Zamknięcie posiedzeń Komisji.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący
Komisji Społeczno-Oświatowej 
Rady Miejskiej w Augustowie
Mirosław Zawadzki

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju
 Rady Miejskiej w Augustowie
Dariusz Ostapowicz

 

 Przewodniczący
Komisji do spraw Budżetu
Rady Miejskiej w Augustowie
Emilian Jasyen Al-Khameri