Jesteś tutaj

Posiedzenie komisji opiniującej oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2016 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych odbędzie się w środę, 13 kwietnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Działalność komisji konkursowej jest jawna - posiedzeniu komisji mogą przyglądać się zainteresowani mieszkańcy Augustowa.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 328/16 z dn. 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2016 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

 

LINKI