Jesteś tutaj

Posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży

Zgodnie z zarządzeniem nr 253/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 5 stycznia 2016 r. informujemy o terminie posiedzenia i zmian w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

LINKI