Jesteś tutaj

Posiedzenia Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenia Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie za 2022 rok.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                       Z poważaniem

 

                                                                      Przewodniczący

                                                              Komisji do spraw Budżetu

                                                                       Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                               /-/

                                                                                   Emilian Jasyen Al-Khameri