Jesteś tutaj

Poinformuj nas o realizowanych projektach

Zapraszamy organizacje pozarządowe do przekazywania materiałów informujących o prowadzonych działaniach, projektach, przedsięwzięciach i sukcesach.
 
Chcemy promować działania na rzecz lokalnej społeczności wykorzystując bardzo dobre narzędzie, jakim jest oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Augustowie. Aby umieścić informację na stronie www.urzad.augustow.pl należy przygotować krótką notkę o wydarzeniu, ewentualnie dołączyć zdjęcia z imieniem i nazwiskiem autora oraz zgodę na ich wykorzystanie oraz wysłać materiały mailowo na adres: it@urzad.augustow.pl
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji i Turystyki, tel. 87 643 28 83.
 
Zachęcamy do przekazywaniu materiałów i dzielenia się informacjami o realizowanych przedsięwzięciach.