Jesteś tutaj

Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

Dla właścicieli, posiadaczy nieruchomości, obiektów budowlanych położonych w Mieście Augustów rozpoczął się okres doręczeń decyzji w zakresie podatków lokalnych na 2016 rok. Jak co roku, decyzje ustalające podatek od nieruchomości, rolny, leśny lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego zostaną Państwu dostarczone przez doręczycieli Urzędu Miejskiego w Augustowie do końca lutego 2016 roku.

Należy zaznaczyć, że stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok pozostały na poziomie ubiegłego roku. Natomiast w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849 ze zm.), nowością w wymiarowych decyzjach na 2016 rok będzie jeden termin płatności podatków lokalnych, w przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100,00 zł i będzie to termin do dnia 15 marca 2016 roku.

W sytuacji, kiedy ustalony podatek będzie większy niż kwota 100,00 zł, obowiązują nadal cztery ustawowe terminy płatności, tj. do 15 marca 2016 roku., 15 maja 2016 roku, 15 września 2016 roku oraz 15 listopada 2016 roku.

W tym miejscu przypominamy, że zapłaty podatku można dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie - PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Nr 77 1240 5211 1111 000 4929 4220, w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 – Maja 60, w tym roku bez konieczności wypełniania dowodu wpłaty, również przy użyciu karty płatniczej od poniedziałku do piątku w godzinie 08:00 – 14:00 oraz  w placówkach Poczty Polskiej S.A. w Augustowie (bez pobierania prowizji).

Ponadto w myśl znowelizowanej ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, decyzji podatkowej na 2016 roku nie otrzymają Państwo (i nie będą musieli płacić podatku), u których zobowiązanie podatkowe nie przekroczy kwoty 6,10 zł.

Pragniemy także przypomnieć, że zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, o każdej okoliczności mającej wpływ na wysokość podatku, jak np. zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania, zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, sprzedaż nieruchomości, itd., właściciel nieruchomości winien zawiadomić tutejszy Urząd w ciągu 14 dni od ich wystąpienia.

Informujemy również, że w Urzędzie Miejskim w Augustowie tworzony jest system sms - owego powiadamiania mieszkańców. W tym celu podczas doręczeń decyzji podatkowych prosimy o wypełnienie oświadczenia i wskazanie numeru telefonu do kontaktów z Urzędem.

I na koniec sprawa znana zapewne posiadaczom „czworonogów”. Przypominamy, że od 2016 roku na terenie Miasta Augustowa nie pobiera się opłaty od posiadania psów.