Jesteś tutaj

Podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 r.

Ogłoszenie

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 r.

Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 12/2024 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 r. podaje do publicznej wiadomości, iż został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz na stronie internetowej Urzędu: www.urzad.augustow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 r.

Propozycje zmian oraz uwagi do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do 7 lutego 2024 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów,

- drogą mailową na adres: wydzial.edukacji @urzad.augustow.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon projekt_uchwaly.pdf687.19 KB