Jesteś tutaj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert upływa 06.03.2024 r. do godz. 15.30. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel. 87 643 80 65, pon.- pt. w godz. 7.30-15.30, ul. Młyńska 35.