Jesteś tutaj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.); działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert upływa 01.02.2024 r. do godz. 15.30. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel. 87 643 80 65, pon.- pt. w godz. 7.30-15.30, ul. Młyńska 35.