Jesteś tutaj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

 

Termin składania ofert upływa 24.08.2022 r. do godz. 15.30. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel. 87 643 80 65, pon-pt w godz. 7.30-15.30, ul. Młyńska 35.