Jesteś tutaj

Otrzymano dotację na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów”

Gmina Miasto Augustów informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.